Informationsbrev December 2002

 

AB Lollandsvej 35-37-39

 

 

Rikke Bay, vores formand, flytter

I forbindelse med at Rikke Bay flytter i hus i starten af det nye år, sker der nogle ændringer i bestyrelsen. Vores næstformand Susanne Rasmussen træder ind som fungerende formand indtil næste generalforsamling – og måske hvis generalforsamlingen kan lokke hende til at fortsætte – længere endnu. Den aktive bestyrelse består nu af:

Susanne Rasmussen(nr. 35, 2, tv. - Tlf. 38 34 93 35) Salg af vaskemønter + diverse

Kirsten Håkonsson (nr. 35, st., th. - Tlf. 38 86 12 17) Køb/Salg af andele + diverse

Rebecca Forsberg (nr. 37, st., th.  - Tlf. 38 11 65 80) Udlejning af fælleslokale + diverse

Majbrith Petersen (nr. 37, 3, tv. - Tlf. 38 11 17 73) Referent + Kasser + Salg af vaskemønter

Tine Jensen -(nr. 39, 2, th. - Tlf. 38 34 84 28) Diverse

 

Nye beboere

Christina Ploug, som er flyttet ind i nr. 35 1. tv. og

Maria Jensen, som er flyttet ind i nr. 39, 4. tv. og sidst men ikke mindst

Majbritt (Kirsten & Helmuth’s datter) og John, som med deres to børn er flyttet ind i nr. 37, 3. th. (og nr. 39, 3. tv.).

Velkommen til!

 

Beboermappe

For at klargøre regler og retningslinier i foreningen, er bestyrelsen i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en beboermappe, som vil blive omdelt til alle lejligheder. Beboermappen vil indeholde kopi af vedtægter, husorden, vejledning om procedure i forbindelse med salg af andel samt mange andre nyttige informationer. Der vil, i mappen, være plads til at sætte andelsbeviset for den enkelte lejlighed ind. Fremtidige referater og informationer, som omdeles, skal også indsættes i denne mappe, som så skal overdrages til en ny andelshaver ved salg. Er mappen forsvundet eller ikke opdateret ved salg af lejligheden, koster det 500 kr. Mappen er forhåbentlig færdig til omdeling inden jul.

 

Vaskemaskiner & Tørrekælder

Vi har igen måtte bekoste en reparation af den ene vaskemaskine pga. en metal-bøjle fra en BH. Det koster hver gang mindst 600 kr. af foreningens penge (og, ja, DINE penge) – SÅ BRUG VASKEPOSE! Det er bedre for vaskemaskinen, foreningens økonomi, bestyrelsens temperament og sidst med ikke mindst for dine BH’er!

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at der ligger et par grønne lagner i tørrekælderen, som vil blive smidt ud, hvis ikke ejeren henter dem.

 

…… så daler julesneen ned….

Sidste år indkøbte vi en sne-feje-maskine, da det er ekstremt dyrt at få vores viceværtordning til at rydde sne for os. Men der skal jo være nogen til at køre maskinen….. Bestyrelsen tager selvfølgelig en tørn, men vil meget gerne tage imod hjælp fra jer. Så hvis du er frisk på at lære at styre maskinen og give en hjælpende hånd (i julens ånd) skal du ringe til Kirsten, som kan fortælle dig mere.

 

Informationsbrevene

Hvis du har nogle indlæg til disse informationsbreve, er du altid velkommen. Kontakt Majbrith.

 

Ellers vil vi blot ønske alle……

GOD JUL & GODT NYTÅR!

Bestyrelsen