INFORMATIONSBREV

September 2003

clothesbhse.gif

 

 

Gårdarbejdet…

….. er som alle kan se i fuld gang. Vi forventer at arbejdet er færdigt om 1-2 uger. Derefter går andre håndværkere i gang med at ordne gulvet i fyrrummet. Nærmere advisering vil ske på døren til fyrrummet.

 

El-arbejdet…

Morten fra E.L.Consult er i fuld gang med at gennemgå lejlighederne. Alle burde være adviseret om hvilke datoer, han kommer til hvilken opgang. Så vidt muligt vil der være et bestyrelsesmedlem til stede ved gennemgangen for at besvare spørgsmål og på anden måde være behjælpelig.

 

Herbo…

Hermed en opfordring til at alle andelshavere benytter sig af Herbo og den service, de yder. Ved diverse tvivlsspørgsmål, tilkaldelse af håndværkere osv., er det Herbo, der skal kontaktes. Herbo vil kontakte bestyrelsen og sørge for efterfølgende godkendelse.

 

Sommerfest…

… bliver der desværre ikke flere af i år. Derimod vil bestyrelsen gerne invitere til en julefest i stedet for den sædvanlige grillaften. Dato og meget mere herom på et senere tidspunkt.

 

Varme i rørene og radiatorene…

køleskab 1.gif… kommer i starten af oktober. Husk allerede nu at begynde at motionere ”splitten” indeni termostaten. Vær opmærksom på, at hvis der har været slukket helt for radiatoren hele sommeren, er der større chance for at radiatoren kalker til.

 

 

Vi ønsker os i denne tid…

…et lille køleskab - gerne med en fryser - til vores beboerlokale. Så ligger du inde med sådan et, og du vel og mærke har lyst til at forære det til foreningen, så kontakt en fra bestyrelsen. Vi arbejder stadig videre på at indrette beboerlokalet, så det bliver rigtig hyggeligt. Har du lyst til at være med, så kontakt os endelig.

 

 

Lodret skriftrulle:  
 SKAL SÆTTES
I
BEBOER
MAPPEN

 

Husordenen…

… eksisterer stadig! I den står blandt andet, at man ikke larmer eller spiller højt efter kl. 22 på hverdage – det gælder også søndage. Vi vil gerne opfordre til, at alle andelshavere tager hensyn til sine naboer og efterlever dette.

 

Mange lune efterårshilsner fra

Bestyrelsen

AB Lollandsvej 35+37+39