Informationsbrev Februar 2005

 

hapflwrs.gif

 

Velkommen til Sille, som er ved at sætte i stand og flyttet ind i Jørgens lejlighed (nr. 39, 1. th.) og velkommen til Patrick, som også er ved at sætte i stand og flytter ind i Birthe Olsens lejlighed (35, 3. th.).

 

Tillykke til Cecilie og Morten (nr. 35, 4. tv.) med familieforøgelsen.

 

Sæt kryds i kalenderen, for nu er der arbejdsweekender på vej!

12. og 13. marts og 16. og 17. april – alle dage fra kl. 10 til kl. 15. Ud af disse 4 arbejdsdage, skal hver andelshaver møde op mindst 2 af dagene. Der vil blive udstedt bøder på 200,- kr. pr. dag, man udebliver fra arbejdet.

Der er masser af opgaver at tage fat på. Der kan blandt andet nævnes:

-         Maling af væg og loft i fællesrummet

-         Opsætning af paneler i fællesrummet

-         Opsætning af køkken i fællesrummet

-         Opsætning af gardinstænger i fællesrummet

-         Opsætning af røgalarmer på opgangene, loftet og i kælderen

-         Spartling og maling af væggene i vaske- og tørrerum

-         Opsætning af nye tagrender på cykelskurene

-         Maling af lågerne på cykelskurene

-         Nedrivning af kompostbeholderen og opsætning af ny

-         Hovedrengøring af bagtrapperne

-         Oprydning i Knudsens gamle kælderrum

På vedlagte seddel kan du angive hvilke dage du kommer og deltager i arbejdet, hvad du ønsker at gå i gang med eller hvilke ”erstatningsopgaver” du ønsker at få tildelt, hvis du ikke kan komme til arbejdsweekenderne.

Den ene del af sedlen skal afleveres i foreningens postkasse ved hoveddøren i nr. 35 senest torsdag den 10. marts 2005.

 

Afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling afgjorde, at forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget. Som følge heraf oprettes nu en intern venteliste. Da Anna-Sofie (nr. 35, st. tv.) ønsker at sælge sin lejlighed så hurtigt som muligt, kan du henvende dig til John fra bestyrelsen på webmaster@ab-lollandsvej.dk eller ved at smide en seddel i foreningens postkasse SENEST på fredag den 25. februar 2005.

 

Skralde-info: Det ser ud som om der er flere, der har haft problemer med at få deres pap-skrald i den rette container. Derfor vil vi lige gøre opmærksom på, at der på siden af containeren hænger en ”nøgle”, som skal benyttes til at åbne med.

 

Hvis du har bestilt vasketid, og ender med ikke at benytte den, må du meget gerne fjerne sedlen, så dine ”med-vaskere” kan se det, at der er ledigt.