INFORMATIONSBREV MAJ 2005

 

1rose4.jpg

TAK! Bestyrelsen vil gerne starte med at sige tak til de andelshavere som kom i arbejdsweekenderne og gav et nap med, så haven og cykelskurene igen blev skønne og se på.

 

 

BØDE! Til dem som ikke kom, og ikke er fritaget eller har påtaget sig erstatningsarbejde, kan vi oplyse at der er bøder på vej.

A Embarrassed.gif

 

 

NYE DATOER! Vi kan allerede nu afsløre, at næste arbejdsweekend vil blive

 

13. og 14. august 2005

 

så sæt allerede nu X i kalenderen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

sol.gif

SOMMEREN KOMMER! …. Forhåbentlig snart!

Derfor vil vi gerne igen opfordre til, at vi hjælper hinanden med at passe på lejlighederne når naboerne tager på ferie.

 

Tag også gerne hensyn til dine naboer når det kommer til støj, høj musik og lignende. Se eventuelt vores husorden, som er trykt her på bagsiden. Du kan selvfølgelig også finde den i Beboer-mappen.

 

SOMMERFEST! Bliver også afholdt lørdag den 13. august, så der er endnu en god grund til at reservere dagen allerede nu.

14a.gif

Der vil selvfølgelig komme mere information om tilmelding, mad, tidspunkter og så videre senere.

 

helstegt pattegris !.gif

 

Mon ikke Mesterkokken John træder til igen???

 

SKRALD! Datoer for afhentning af stor-skrald er:

 

13. maj – Miljøfarligt affald (maling o.lign.)

18. maj – Almindeligt storskrald

30. maj – Elektronisk affald

 

Husk selv at flytte dine ting/affald fra storskraldsrummet og op i gården i god tid!

 

 

VURDERING AF EJENDOMMEN! Som vi besluttede på sidste generalforsamling, har vi haft en dertil kyndig herre ude for at vurdere ejendommen. Vi har dog endnu ikke modtaget hans vurdering. Så snart det sker, vil vi finde en dato for en ekstraordinær generalforsamling og indkalde alle. I hører nærmere!

 

 

HAVEUDVALG! Bestyrelsen har længe ønsket en havegruppe og efter nogle diskussioner om hvordan vores have skal se ud på henholdsvis arbejdsweekend og generalforsamling synes vi nu, at tiden er inde.

Havegruppen skal selvfølgelig ikke lave alt arbejdet, men overordnet planlægge hvordan haven skal udformes, om der kan blive til lidt havemøbler, om der kan fældes eller plantes osv.

 

Så har du lyst til at kaste nogle idéer på bordet eller har du en holdning til hvordan du ønsker haven skal være – så smid en seddel i postkassen i nr. 35 eller send en mail til bestyrelsen@ab-lollandsvej.dk

02.gif     02.gif     02.gif

 

 

Husorden

 

1.        Tilsyn med og vedligeholdelse af ejendommen, gården, haven og øvrige fællesarealer påhviler andelshaverne i fællesskab.

 

2.        Der afholdes et antal arbejdsweekender i løbet af året. Alle har pligt til at deltage i mindst én af fire planlagte dage. Fritagelse kan kun ske på grund af alder eller længerevarende sygdom. Opfylder andelshaveren ikke sin deltagelsespligt, dvs. mindst én af fire dage, opkræves bøde på det til enhver tid gældende beløb, for tiden 200 kr. Andelshaveren kan som alternativ til bøden anmode om et stykke arbejde, som bestyrelsen udpeger, og som skal udføres af andelshaveren inden en med bestyrelsen aftalt dato.

 

3.        Boligafgift skal være betalt senest den 10. i hver måned. Ved overskridelse af betalingsdatoen betales det til enhver tid gældende gebyr for for sent betalt husleje, for tiden 100 kr.

 

4.        Ved fraflytning tilbageholdes 1000,00 kroner af overdragelsessummen til eventuel rydning af loftsrum/cykelskur. Pengene refunderes, hvis den fraflyttende efterlader loftsrum og cykelskur tømt og ryddet. Hvis ikke, bruges de til udgifter i forbindelse med rydning og bortskaffelse af det efterladte.

 

5.        Vaskekælder, stryge- og tørrerum samt baderum skal rengøres efter brug.

Maskinskade eller uorden skal meddeles bestyrelsen straks.

Vaskemønter kan købes hos to af bestyrelsen udpegede personer til den enhver tid gældende pris.

 

6.        Vasketøj skal fjernes fra tørrekældrene så snart, det er tørt, eller efter max. 24 timer.

 

7.        Vandspild af enhver art skal meddeles bestyrelsen straks.

 

8.        Beskadigelser på ejendommen, opgang, have, gård m.m. skal meddeles bestyrelsen straks.

 

9.        Cykelskure og loftsrum skal være aflåste.

 

10.      Alle ruder skal være hele.

 

11.      Døre til gård, gade og loft skal holdes lukkede og låste.

 

12.      Det er ikke tilladt at spille højt, bruge boremaskine eller støje efter klokken 22:00. Tag hensyn til dine naboer!

 

13.      Klager over overtrædelser, larm el.lign. skal i første omgang rettes direkte til den, der klages over. Bestyrelsen involveres kun, hvis problemet er vedvarende.

 

14.    Det er kun tilladt at holde mindre husdyr, hvis bestyrelsen har givet skriftlig tilladelse til det. Tilladelsen til husdyrhold kan inddrages ved mislighold.

 

15.    Andelshaverne er til enhver tid underkastet foreningens love.