Informationsbrev november / december 2005

Streg 9

Toilet til salg

Bestyrelsen har ved en fejl fået købt et toilet til baderummet i nr. 35 som ikke kan tilsluttes der. Derfor har vi nu et ekstra toilet (helt nyt) stående i kælderen, som ikke kan returneres. Toilettet passer til de originale tilslutninger på toiletterne i lejlighederne, og toilettet sælges derfor for 400 kr. (Der ydes så ikke tilskud som normalt) Er du interesseret, så læg en seddel i postkassen i nr. 39. Er der flere som er interesseret, vil der blive trukket lod.

 

Opfordring

Hermed endnu en opfordring til at alle interesserede melder sig til haveudvalget. Det er ikke meningen at udvalget skal lave alt arbejdet, men blot blive enige om en overordnet plan for haven, som så kan udføres på arbejdsweekender. Smid en seddel i postkassen i nr. 39, hvis du er interesseret.

Salg af vaskemønter i vinterhalvåret

Nu hvor Susanne er hjemme igen, kan der også købes vaskemønter hos hende. Susanne bor i nr. 35, 2. th.

 

Storskrald

Storskraldsrummet er ved at være godt fyldt, men vi har besluttet at vente med at bestille afhentning til januar 2006. Så kan du også få papkasserne fra julegaverne med.

 

Varmen ud af vinduet

Er du en af dem som benytter baderummene, og som ind i mellem åbner vinduet for at lufte ud, så skal du huske at lukke vinduet igen – eller huske at slukke for radiatoren. Ellers fiser varmen lige ud og prøver at varme hele haven op … for alles regning.

 

Regler for leje af fællesrummet

·        Musikken slukkes senest kl. 24

·        Rummet forlades senest kl. 1

·        Rummet gøres rent efter brug (gulvet vaskes også), borde og stole stilles på plads senest aftenen efter udlejningen.

·        Lejen udgør 200 kr.

·        Depositum udgør 200 kr.

·        Overholdes reglerne ikke, kan der gives forbud mod leje af lokalet i op til to år.

Jule – Fest!!

Søndag den 4. december kl. 15 afholdes traditionen tro julehygge for alle beboere i fælleslokalet. Vi skal have tændt årets juletræ, hygge med lidt glögg og måske æbleskiver og andet mundgodt. Vi synes også det kunne være rigtigt hyggeligt at spille lidt pakkeleg, og alle bedes derfor medbringe en gave til omkring 20 kr. Tilmeldingsblanket finder du her for neden og den skal afleveres i postkassen senest søndag den 27. november.

Streg 13

Klip – Riv – Bid – Flå - Klip – Riv – Bid – Flå - Klip – Riv – Bid – Flå - Klip – Riv – Bid – Flå - Klip – Riv – Bid – Flå - Klip – Riv – Bid – Flå

TILMELDING TIL JULEHYGGE SØNDAG DEN 4. DECEMBER KL. 15 I FÆLLESRUMMET

ÿ   Glæder mig allerede og kommer selvfølgelig                                                         ÿ  Hulk … snøft ….. snot….. kan desværre ikke komme

Navn: __________________________      Lejlighed: ______________________      Antal voksne: _______      Antal børn: ________