INFORMATIONSBREV JANUAR 2006

 

 

               RENGØRING

Hermed en opfordring til at smutte en tur ud på hovedtrappen (også gerne bagtrappen) og give paneler, dørkarme, vinduer og gelænder en tur med en våd klud. Dette er nemlig ikke med i vores aftale med viceværtfirmaet.

 

NU HVOR SNEEN DALER NED

Først og fremmest, så vil vi gøre opmærksom på, at snerydning er et fællesansvar – ikke bestyrelsens!

Men fortvivl ikke – Det kan godt være det ser koldt ud, når vi går dernede og rydder, men man får hurtigt varmen. Samtidigt så har man mulighed for at forbrænde nogen af alle jule-kalorierne og måske slippe af med mormor-overarmen ved samme lejlighed. Og så er der selvfølgelig det gode selskab fra de andre ”sne-ryddere”. Så næste gang sneen daler blidt, vil vi gerne opfordre alle beboere til at gribe om skovlen eller om vores fejemaskine og hjælpe til. Skovle, koste osv. finder du i foreningens skure.

Ønsker nogen et lille kursus i fejemaskinen, så henvend dig til én fra bestyrelsen for nærmere info.                               

 

FORENINGENS HJEMMESIDE

(http://www.ab-lollandsvej.dk/)

Har du forslag til indholdet på vores hjemmeside, så skynd dig og skriv til ”webmaster@ab-lollandsvej.dk”

 

STORSKRALD

Er bestilt til afhentning den 20. februar 2006. Inden denne dato skal alle, der har benyttet sig af storskraldsrummet denne gang, dog lige hjælpe til med at få slæbt affaldet op i gården. Vel mødt! Der er desuden bestilt afhentning af farligt affald i næste uge.

 

HAVEUDVALG

Da vi jo nu er godt i gang med vinteren, kunne haveudvalget godt gå i gang med at planlægge og diskutere havens fremtid. Vi vil dog stadig gerne have flere beboere med i udvalget. Så er du interesseret i at påvirke havens udformning, så kontakt bestyrelsen.

 

FÆLLES VASKERUM

Set i lyset af at vi er 26 lejligheder, som skal deles om vaskemaskinerne – og dermed også vasketiderne – er det fremover kun muligt at booke vaskemaskinerne i maksimalt 6 timer af gangen. Samtidig vil vi også gerne opfordre de beboere, som er hjemme i dagtimerne, til også at booke vasketider i dagtimerne. Det gør det muligt for dem som arbejder i dagtimerne at få vasketider i aftentimerne.

 

SALG AF VASKEMØNTER

Tekstboks: Husk at sætte siden i beboermappenFremover vil der kunne købes vaskemønter hos Mette og Jens i nr. 35, 4. sal. I perioden oktober til april sælger Susanne i nr. 35, 2. tv. også mønter.