BEBOER NYT

AB Lollandsvej 35-37-39

Februar 2007

 

b79.gif

 

 

Årets Generalforsamling

 

Afholdes mandag den 26. marts 2007 kl. 19 i fælleslokalet i kælderen.

 

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 21. marts 2007.

 

Dagsorden, regnskab, budget osv. vil blive omdelt på et senere tidspunkt.

 

 

b79.gif

 

 

Arbejdsweekender i 2007

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i følgende weekender:

 

14. og 15. april

16. og 17. juni

1. og 2. september

 

 

b79.gif