Vejr løvfaldVejr løvfaldB E B O E R - N Y T

  

AB Lollandsvej 35-37-39

 

Oktober 2007

 

Tilstandsrapport

 

Så har vi modtaget tilstandsrapporten fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S – og det ser ikke så slemt ud som ventet. Den fulde tilstandsrapport kan findes på foreningens hjemmeside www.ab-lollandsvej.dk.

 

Nogle generelle anbefalinger til daglig vedligehold fra tilstandsrapporten er:

·        Udluftning af lejlighederne (gennemtræk) 2 gange dagligt via åbne vinduer

·        Tjek at tilslutningen af gas til eventuelt gaskomfur sidder ordentligt fast

·        Holde øje med installationerne under egen køkkenvask og evt. opvaskemaskiner eller vaskemaskiner samt vand/afløb til disse.

 

Beboermøde

 

Tirsdag den 30. oktober kl. 19 vil der blive afholdt beboermøde i fælleslokalet i opgang 39 med kun to punkter på dagsordenen, nemlig:

  1. Orientering om tilstandsrapporten og de reparationer bestyrelsen ønsker foretaget nu
  2. Internet (som aftalt på den ordinære generalforsamling tidligere på året, skulle etableringen af internet i ejendommen tages op igen, når tilstandsrapporten forelå)

 

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at komme!

 

Arbejdsweekender – Erstatningsarbejde

Den sidste arbejdsweekend nu er afholdt. Der er stadig nogle andelshavere, som ikke har deltaget med de 2x5 timer, som skal præsteres pr. lejlighed for at undgå bøde på 2x500 kr. (100 kr. pr. præsteret arbejdstime).

 

Men fortvivl ikke! Du kan stadig nå og påtage dig ansvaret for erstatningsarbejde af samme varighed og undgå bøden. Ønsker du at få tildelt et erstatningsarbejde, så henvend dig til Kirsten i 35, st. th.

 

Du skal henvende dig inden torsdag den 25. oktober – og erstatningsarbejdet skal være udført senest torsdag den 8. november 2007, hvis du vil undgå bøden.

 

 

Og så et lille MØG-fald

 

Igen igen en henstilling til, at vi kommer papir i papircontaineren, plastik i plastikcontaineren osv. Det betyder, at der ikke skal flasker eller almindeligt husholdningsaffald i papcontaineren.

Til alle pizza-spiserne kan vi oplyse, at pizzabakker faktisk heller ikke skal i pap-containeren, fordi de næsten altid har en smule rester af ost, tomat eller andet spiseligt på sig. Men point for forsøget! J

 

Blæsende efterårshilsner fra bestyrelsen