Beboer Nyt         Februar 2008

 

 

GENERALFORSAMLING 2008

Så er datoen for årets generalforsamling på plads nemlig 30. april 2008. Der vil selvfølgelig komme mere information omkring tidspunktet og dagsorden på et senere tidspunkt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

rat or mouse clipartROTTER

Der er desværre observeret rotter i gården ved flere lejligheder, og selvom vi netop er gået ind i Rottens år ifølge den kinesiske kalender …… så vil vi helst være fri for dem!!! Derfor har kommunen også opsat rottefælder.

 

Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at ALLE sørger for, at der ikke efterlades affald omkring skraldespandene, at lågene på skraldespandene lukkes og at der ikke lægges brød i fuglehuset,.

 

ALLE skal også tjekke deres cykelskure og se om der skulle være rottereder.

 

 

EN LØFTET PEGEFINGER……

Der er modtaget flere klager over efterladt vasketøj i tørrerummene, og manglende oprydning i vaskerummet i form af tomme vaskemiddelsbøtter. Husk venligst at vi alle benytter disse rum, og det ikke er fair, at dine naboer skal gå og rydde op efter dig. Så vis hensyn!

 

Der har også været flere episoder, hvor vådt tøj er blevet taget ned fra snorene eller ud af tumbleren af andre end ejerne af tøjet. Igen vis hensyn – og hold snitterne fra vådt tøj der ikke er dit eget!

 

 

FLERE DATOER – ARBEJDSWEEKENDER

Foreløbig er der planlagt 2 arbejdsweekender i 2008; 24. og 25. maj samt 14. og 15. juni. Bestyrelsen regner med, at der kommer flere arbejdsweekender til efteråret, men disse datoer er endnu ikke fastlagt.

 

VaskemaskineNY VASKEMASKINE

Hvis du har din daglige gang i vaskerummet, så har du nok allerede observeret, at der er indkøbt en ny vaskemaskine. Håber den kommer til at holde bedre end den forrige J

 

 

Vinterhilsner fra Bestyrelsen