FORÅRS BEBOERNYT 2008

 

 

GENERALFORSAMLING

Så nærmer vi os dagen for den årlige generalforsamling, som jo er den 30. april, og vi vil gerne opfordre alle til at møde op og høre hvad der sker i foreningen og hilse på dine naboer. Bestyrelsen vil sørge for lidt vin, sodavand og mundgodt til de fremmødte. Dagsordnen, regnskab og forslag til budget vil blive fremsendt på et senere tidspunkt.

 

OMFATTENDE RØRARBEJDE I EJENDOMMEN

Bestyrelsen har nu modtaget en endelig anbefaling fra det rådgivende ingeniørfirma Wormslev angående de reparationsarbejder, som bør prioriteres i ejendommen. På grund af stærk tæring på varmt- og koldtvandsrørene i ejendommen vil udskiftning af disse rør blive iværksat snarest muligt. Håndværkerne skal derfor have adgang til samtlige lejligheder for at besigtige de eksisterende rørinstallationer og planlægge udskiftningen, hvor det er nødvendigt. Vær derfor forberedt på, at du snart vil blive bedt om at aflevere en nøgle til bestyrelsen. Nærmere information følger.

 

 

EKSTRA OPKRÆVNING I MARTS HUSLEJEN

Som nogen formodentlig allerede har bemærket, er der på husleje opkrævningen for marts måned opkrævet ekstra antenne og hybrid bidrag. Dette skyldes, at der igennem en længere periode ikke har været opkrævet et tidssvarende beløb for antennebidrag, og at der derfor har være underskud på foreningens antennekonto. Fremover vil der blive opkrævet 45 kr. månedligt.

 

 

HUNDE I HAVEN

Hvad enten det drejer sig om hunde som er på ”besøg” i ejendommen eller hunde som hører hjemme her vil vi gerne gøre opmærksom på, at ejendommens have ikke er beregnet til at lufte hunde i. Hvis man hygger sig i haven kan hundene selvfølgelig sagtens være der også, men den daglige motion må fås andre steder.

 

 

ARBEJDSWEEKENDER

Husk datoerne: 24. og 25. maj samt 14. og 15. juni

 

 

HJEMMESIDEN                               

Som nogle nok husker så har andelsforeningen en hjemmeside www.ab-lollandsvej.dk. Har du forslag til indholdet, så send endelig en mail til webmaster@ab-lollandsvej.dk.

 

 

SÆDVANEN TRO……

…….. kommer der også en lille opsang eller to!

 

Affaldet på tørreloftet i nr. 35 skal fjernes af ejermanden med det samme og absolut senest inden næste arbejdsweekend. Det samme gælder de døre, som også er placeret på tørreloftet i nr. 35. Vi har alle loftsrum – så brug dem!

 

Også her en lille bøn om at vi alle husker på, at fællesarealerne netop er ”fælles” – dvs. andre benytter dem også. Så ryd op efter dig i tørrerum og på de øvrige fællesarealer.

Og hvis du er en af de rygere, som for at slippe for røg i din egen lejlighed, ryger på trapperne, så prøv at overvej hvor dejligt dine ikke-rygende naboer synes det er, at skulle forcere tågerne blot for at komme til deres egne lejligheder.

 

Rygning er under alle omstændigheder forbudt i kælderen – da ingen af os ønsker friskvasket tøj der stinker af røg.