Vejr løvfaldVejr løvfaldB E B O E R - N Y T

  

AB Lollandsvej 35-37-39

 

August/september 2008

 

Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S

 

Så har vi modtaget en kort orientering fra Wormslev, som forventer at arbejdet med udskiftning af varmt- og koldvandsrør påbegyndes i midten af oktober 2008. Bestyrelsen afventer nærmere orientering og plan for arbejdet s påbegyndelse.

 

Arbejdsweekender – Erstatningsarbejde

 

Der er planlagt arbejdsweekend lørdag den 13. september og søndag den 14. september, kl. 10.00 og frem til kl. 15.00. Mød derfor gerne op og deltag med glæde til denne hyggelige arbejdsweekend.

 

Der er stadig nogle andelshavere, som ikke har deltaget med de 2x5 timer, som skal præsteres pr. lejlighed for at undgå bøde på 2x500 kr. (100 kr. pr. præsteret arbejdstime).

 

Men fortvivl ikke! Du kan stadig nå og påtage dig ansvaret for erstatningsarbejde af samme varighed og undgå bøden. Ønsker du at få tildelt et erstatningsarbejde, så henvend dig til Kirsten i 35, st. th.

 

Du skal henvende dig inden torsdag den 29. september – og erstatningsarbejdet skal være udført senest mandag den 6. oktober 2008, hvis du vil undgå bøden.

 

Havefest- sæt allerede kryds i kalenderen nu

Lørdag den 13. septembet afholdes årets have-grill fest. Arrangementet vil foregå umiddelbart efter endt havearbejde, afbrudt af et bad så du kan møde frisk og gerne omklædt. Smil.

Medtag selv drikkevarer. Foreningen sørger for kød til grillen. Du bedes tilmelde dig via slippen nederst denne side. Afleveres til en i bestyrelsen, eller i postkassen, opgang 35, senest onsdag den 10. september.

 

                          Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at komme                                        

 

Og så et stort MØG-fald – Husk at aflåse dit cykelskur - Storskrald

Mange døre til cykelskurene er åbne. Får vinden rigtig fat, ødelægges dør mv. sæt derfor lås på

 

Du må gerne stille dit storskrald ned på gruset ved cykelskurerne, da vi har bestilt afhentning i midten af september måned. Sørg for ikke at iblande elektroniske apparater m.v., eller andet milijøfarligt affald, (fx malerbøtter, sprayflasker, m.v.). Dette afhentes særskilt, og skal stilles separat.

 

J Solrige efterårshilsner fra bestyrelsen

 

_Klip_______Klip_______ Klip______ Klip_______ afleveres til bestyrelsen eller i postkassen, 35

 

_____ Ja, jeg/vi vil meget gerne deltage, vi kommer ________(antal personer)

 

_________________________________________________________________________________

Underskrift, og opgangsnr. + etage