Beboer Nyt         Oktober 2008

Som I jo nok har set på opslagene i opgangene, så er vores administrator Herbo blevet solgt til firmaet Datea, som fremover vil hjælpe os i stedet.

 

Foreningens nye kontaktperson hos Datea vil pr. 1. november 2008 være

Lonny Petersen – lop@datea.dk – telefon 4526 0102

 

 

Efter en udbudsrunde (via det rådgivende ingeniørfirma Wormslev), har foreningen modtaget tilbud på udskiftningen af stigstrengsystemet i huset fra tre forskellige firmaer. Det absolut billigste tilbud kommer fra VVS-firmaet REBO, som bestyrelsen derfor har valgt til opgaven.

 

Den oprindelige tidsplan for udførelsen af arbejdet holder desværre ikke. Derfor satses der nu på, at det arbejde, som skal foretages på fællesarealerne udføres inden jul og arbejdet i de enkelte lejligheder udskydes til efter jul, altså i januar måned.

 

Der vil selvfølgelig komme yderligere information, når bestyrelsen præcist ved, hvornår håndværkerne kan komme.

 

Hvor skønt det end er, at vi her i ejendommen er med til at holde forureningen nede i byen ved at cykle, så er det altså ikke særlig skønt med alle de parkerede/smidte/kastede cykler foran bygningen. Det slider på facaden, og med det antal cykler, som i øjeblikket står foran vores bygning, kan det faktisk være svært at komme forbi.

 

Så derfor gør vi – endnu en gang – opmærksom på, at cykler IKKE skal stå op af facaden – Vi har alle den luksus at have cykelskure i gården – så brug dem!!!

 

Er din cykel mere lig end transportmiddel, så benyt dig af chancen NU og smid den til storskrald. Men du skal nok skynde dig – Storskraldet er ved en fejl ikke blevet afhentet endnu, men det kan ske når som helst……..

 

Er du blandt dem, som har storskrald stående på fællesarealerne på loftsrummet, så er det også nu du skal kridte skoene og få det båret ned. De døre som står på loftet til fri afhentning skal selvfølgelig ikke smide ud.

 

Rygning er stadig ikke tilladt på bagtrappen – og det er beskidte askebægere på bagtrappen heller ikke. Så vis hensyn til dine naboer, og gå i gården hvis ikke du vil ose din egen lejlighed til.

 

Nu hvor vinteren sniger sig ind på os, og mulighederne for at tørre tøj i haven bliver mindre, er det vigtigt, at alle husker og tage deres tøj ned fra tørresnorene i tørrerummene lige så snart, det er tørt og indenfor 24 timer. Der skal gerne være plads til alles tøj.

Tøjet som ligger (og har ligget flere måneder) på hjørnebordet i tørretumbler-rummet vil blive smidt ud i slutningen af uge 45, hvis det ikke er afhentet inden.

 

Sidst men ikke mindst – så et stort velkommen til Kristel, som er flyttet ind i nr. 37, 4, tv.

 

 

Blæst og blade fra Bestyrelsen