BEBOER NYT    DECEMBER 2009

 

VORES VEJ

Bestyrelsen har modtaget besked fra Frederiksberg kommune om, at kommunen iværksætter renovering af Lollandsvej. Regningen vil blive fordelt på vejens ejendomme. Den forventede regning til vores andelsforening vil nok samlet lyde på 100.000-120.000 kr. Bestyrelsen har, ligesom andre foreninger på vejen, gjort indsigelser mod fordelingen af udgiften. Præcis hvornår arbejdet påbegyndes vides ikke, men det bliver formodentlig først i det nye år.

 

MANGLER DU PLADS?

Så er der i øjeblikket hele to dobbeltlejligheder til salg i foreningen, nemlig 35, 4. sal og 39, 2. tv.(+37, 2. th.). Tag endelig kontakt til beboerne, hvis du er seriøst interesseret i at investere.

 

POSTKASSER

Som I jo nok har bemærket, er der nu opsat postkasser. Vi håber, det fungerer fint for alle. Bestyrelsen arbejder på at få opsat lys ved postkasserne, så det kan blive lidt lettere og se forskel på regninger eller reklamer, når postkassen skal tømmes.

 

NYE KÆLDERDØRE

I løbet af uge 2 eller 3 i det nye år vil de tre kælderdøre mod gaden blive skiftet. De er efterhånden så mørnet og utætte, at de hverken holder kulde eller indbrudstyve ude.

 

CYKLER

Hurra – fordi vi er så mange sunde beboere i ejendommen, som gerne svinger bagdelen op på cyklens. Det er dog stadigvæk ikke i orden og stille cyklerne op af husmuren på hverken gadesiden eller gårdsiden. Det slider unødvendigt meget på facaden, og på gadesiden er der efterhånden så mange cykler parkeret, at det kan være problematisk at komme forbi på fortovet. Så stil venligst din cykel om i cykelskuret – det er det vi har dem for! Har du et gammelt lig af en cykel stående, så sæt det gerne i storskraldsrummet.

 

INDBRUD

Som I nok har læst på opslagene i opgangene, så har der været indbrud i nr. 35, st. tv. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at holde øje med, hvem der lukkes ind i opgangene og også holde øje med hinandens lejligheder – især her i julemåneden, som jo traditionelt er plaget af indbrud.

 

Til sidst vil bestyrelse blot ønske alle

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET FANTASTISK FESTLIGT NYTÅR