Vejr løvfaldVejr løvfaldB E B O E R - N Y T

  

AB Lollandsvej 35-37-39

 

August 2010

 

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling Onsdag den 06. Oktober kl. 19.00 - Beboerrummet

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som afholdes – som nævnt ovenfor. Der skal stemmes om de, ved den årlige generalforsamling udsendte vedtægtsændringer. Der er tale om ændringer i henhold til en opdatering af ABF´s standardvedtægter, som vi i forvejen følger. Du kan også se vedtægtsændringerne på foreningens hjemmeside:  www.ab-Lollandsvej.dk

Kan du ikke give personligt fremmøde, kan du anvende vedlagte fuldmagt- og give din stemme.

Fuldmagten skal afleveres i Bestyrelsens postkasse nr. 35, senest onsdag d. 06. Kl. 16.00.

 

 

Storskrald

 

Vi har bestilt afhentning af storskrald – Der opstilles en container på pakeringsarealet ved opgang 35, dato vil blive opsat på opslagstavlen. Sørg for at rydde skralde rummet – hvis du har sat storskrald herned.

-Sørg for ikke at iblande elektroniske apparater m.v., eller andet milijøfarligt affald. Dette afhentes særskilt, og skal stilles ud separat i gården.

 

 

Arbejdsweekender –

 

Der er planlagt arbejdshttp://www.chatbreak.dk/clipart/mennesker/001.gifweekend lørdag den 04. September. Der er ikke arbejdsdag søndag den 05. September. Der er derimod planlagt en arbejdsweekend den 02. Samt 03. Oktober. Arbejdsweekenden starter kl. 10.00 og frem til kl. 15.00. Mød derfor gerne op og deltag med glæde til denne hyggelige arbejdsweekend. Frokost indkøbes til de fremmødte.

 

Der er stadig nogle andelshavere, som ikke har deltaget med de 2x5 timer, som skal præsteres pr. lejlighed for at undgå bøde på 2x500 kr. (100 kr. pr. præsteret arbejdstime). Bemærk! Det er ikke muligt at få erstatningsarbejde.

 

 

Havefest- sæt allerede kryds i kalenderen nu

http://www.chatbreak.dk/animationer/drikkevarer/kaffe/0006.gif

Lørdag den 04. september afholdes årets foreningsfest. Arrangementet vil foregå , umiddelbart efter endt havearbejde, dog helst afbrudt af et bad så du kan møde frisk og gerne omklædt. Smil. Nærmere planlægning af festen sker afhængig af antal tilmeldte samt vejrgudernes velvilje. http://www.chatbreak.dk/clipart/fastfood/1041.gif

 

Du bedes tilmelde dig via slippen nederst denne side. Afleveres til en i bestyrelsen, eller i postkassen, opgang 35, senest søndag den 29. August 2010.

                                                       

 

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at komme!

 

 

J Regnfulde augusthilsner fra bestyrelsen

 

 

 

 

 

Tilmeldingsblanket til Foreningsfest lørdag den 04. September.

 

 

_____ Ja, jeg/vi vil meget gerne deltage, vi kommer ________(antal personer)

 

 

_______________________________________________________________________

Underskrift, og opgangsnr. + etage

(Afleveres senest den 29. August 2010 – foreningens postkasse)

 

 

 

 

 

 

Klip    Klip      Klip      Klip     Klip     Klip    Klip    Klip     Klip     Klip

 

 

 

 

 

 

Fuldmagt til Ekstraordinær Generelforsamling onsdag d. 06. Oktober 2010

 

Jeg kan ikke give personligt fremmøde, men giver  hermed fuldmagt til at min stemme gives på den ekstraordinære generalforsamling:

 

Jeg stemmer for ændring af ABF´s standardvedtægter.  Kryds___________

 

Jeg stemmer imod ABF´s standdardvedtægtsændringer. Kryds___________

 

 

 

Tydeligt navn og adresse samt underskrift,