http://www.mille-soeren.dk/07_Clipart_JPG_GIF/04_blomster/blomster_orange.gif      B E B O E R - N Y T           http://www.mille-soeren.dk/07_Clipart_JPG_GIF/04_blomster/blomster_orange.gif

  

AB Lollandsvej 35-37-39

Juni 2011

 

Arbejdsweekend

 

http://www.chatbreak.dk/clipart/fastfood/1041.gifDer er planlagt arbejdshttp://www.chatbreak.dk/clipart/mennesker/001.gifweekend lørdag den 18. juni og 19. juni kl. 10.00 til kl. 15.00. Der vil være en seddel med arbejdsopgaver i Beboerrummet, idet vi fra bestyrelsen ikke vil være til stede. Du skal påføre dit navn og adr. på sedlen Beboerdeltagere. Vi vil gerne opfordre til at møde op og deltage med godt humør på arbejdsweekenden. Hvis pizzafrokost indkøbes, bedes regning gemt til bestyrelsen/Kirsten, til brug for refundering af udlæg. Der kan ikke refunderes uden regning.

 

Vi vil gerne oplyse alle beboere, at man skal deltage 2x5 timer årligt, som skal præsteres pr. lejlighed for at undgå bøde på 2x500 kr. (100 kr. pr. præsteret arbejdstime). Bemærk! Det er ikke muligt at få erstatningsarbejde.

 

Sommerferie

 

Vi skal opfordre alle til at være ekstra opmærksomme med at lade vinduer og døre så åbne i sommerferiemånederne. Desværre har vi haft et eksempel på indbrud om natten, grundet åbne vinduer i stue etagen.

Sørg derfor for at lukke døre og vinduer forsvarligt samt holde porten til gården lukket.

 

Med hensyn til post, aviser og reklamer, opfordres beboerne ligeledes evt. at sætte mærket ”Nej tak til reklamer” på postkassen, hvis man er væk over en længere periode. Aftal evt. med naboen om at tømme postkassen, mv..

 

50 års foreningsfest

 

Foreningen fyldte 50 år i maj, og vi påtænker at holde lidt fest i den anledning og umiddelbart i forlængelse af sidste arbejdsweekend som foreløbig er planlagt den 27. og 28. august.

Nærmere planlægning af festen sker afhængig af antal tilmeldte samt vejrgudernes velvilje.  Mere info senere.

 

 

Vi ønsker alle en dejlig sommer

J hilsen bestyrelsen